Popradzki Park Krajobrazowy

 

Popradzki Park Krajobrazowy

Ze względu na bogactwo fauny i flory, warto wybrać się do jednego z najstarszych parków krajobrazowych na terenie Karpat jakim jest Popradzki Park Krajobrazowy. Zlokalizowany jest w południowej części województwa małopolskiego, na pograniczu ze Słowacją.


Opis ogólny parku

Jego powierzchnia wynosi łącznie 54 000 ha, z czego około 70% stanowią tereny leśne. Charakteryzuje się dużym zagęszczeniem źródeł wód mineralnych, które stanowią 20% wszystkich zasobów w Polsce. Na jego obszarze utworzono kilkanaście rezerwatów przyrody i ścieżek przyrodniczych. Popradzki Park Krajobrazowy jest jednym z najbogatszych przyrodniczo i najpiękniejszych krajobrazowo terenów Polski.

Fauna i Flora na terenie parku

Najliczniejszą grupę roślin stanowią rośliny niżowe, składające się w głównej mierze z gatunkó rodzimych występujących, na obrzeżach potoków, w widnych lasach, na śródleśnych łąkach i polanach. Nad zbiornikami wodnymi można spotkać liczne, jednogatunkowe zbiorowiska szuwarowe.

Beskid Sądecki jest zamieszkiwany przez bardzo bogatą faunę. Wśród ssaków owadożernych można spotkać najmniejszego polskiego ssaka- ryjówkę malutką. W środowisku wodnym występują bobry europejskie, piżmaki i karczowniki. Wśród drapieżników najliczniejszą grupą są łasicowate, z których największy jest borsuk. W Parku można również zwierzęta z rodziny psowatych, reprezentowane przez lisa i wilka, natomiast z kotowatych można zaobserwować rysia oraz żbika. Największym drapieżnikiem występującym na terenie Beskidu Sądeckiego jest niedźwiedź brunatny. 

Na terenie występuje ponad 110 gatunków ptaków, z których najcenniejszy jest bocian czarny. W Beskidzie można spotkać wszystkie gatunki płazów ogoniastych, 4 gatunki traszek, 3 gatunki jaszczurek, 4 gatunki węży i 65 gatunków motyli.

Jeśli macie ochotę spotkać się z tak bogatą fauną i florą wybierzcie noclegi w Szczawnicy.

Ta strona korzysta z plików Cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności